Tomasz Raczek


Tomasz Raczek

Krytyk filmowy i publicysta, właściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik, redaktor naczelny (Film, Playboy, Voyage, Magazyn Filmowy SFP), dyrektor kanałów telewizyjnych (nFilm HD, TVP2), gospodarz programów tv: „Ze sztuką na ty“ (TVP2),  „Perły z lamusa” z Zygmuntem Kałużyńskim (TVP2), „Siódme niebo” (Canal+), „Perły i wieprze” (nFilmHD), „Weekendowy magazyn filmowy“ (TVP1),  "Kultowe rozmowy" (TVP3) i radiowych: "Musicale" (PR2), „TOK o’clock“ i „Szczerotok” (TOK FM), felietony w RMF FM, „Klasycznym raczkiem“ (Radio Klasyka).

Stworzył słynny duet z Zygmuntem Kałużyńskim znany z zażartych sporów o filmy prowadzonych zarówno w telewizji, jak i drukowanych w prasie i książkach.

Laureat „Wiktora“ oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie krytyki artystycznej
(m.in. Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego).

Jego książka "KINOPASSANA" dowodzi, że oglądanie filmów jest ważnym elementem w procesie poznawania siebie, a także pracy nad sobą. Bio

Tomasz Raczek - fot. Adam „Harry” Charuk

polski

Krytyk filmowy i publicysta (ur. 15 czerwca 1957), właściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik, redaktor naczelny (Magazyn Filmowy Stowarzyszenia Fiulmowców Polskich, Film, Playboy, Voyage), dyrektor kanałów telewizyjnych (nFilm HD, TVP2), gospodarz programów tv (poczynając od „Ze sztuką na ty“ w 1986 – TVP2,  przez „Perły z lamusa” z Zygmuntem Kałużyńskim – TVP2, „Siódme niebo” – Canal+, „Perły i wieprze” – nFilmHD po „Weekendowy magazyn filmowy“ – TVP1, "Kultowe rozmowy" - TVP3) i radiowych (PR2, TOK FM – „TOK o’clock“, obecnie – „Szczerotok”, RMF FM, Radio Klasyka – „Klasycznym Raczkiem“, nFilm radio).

Stworzył słynny duet z Zygmuntem Kałużyńskim znany z zażartych sporów o filmy prowadzonych zarówno w telewizji, jak i drukowanych w prasie i książkach.

Jako recenzent teatralny i filmowy publikował m. in.  na łamach „Rzeczpospolitej“, „Polityki“, „Przeglądu Tygodniowego“, „Teatru“, „Filmu“, „Kina“, „Ekranu“, „Cinemy“, "Magazynu Filmowego Stowarzyszenia Filmowców Polskich", „The European“, „The Montreal Gazette“, „Pani“, „Wprost“, „Kina Domowego DVD“, „Tele Świata“. Laureat „Wiktora“ oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie krytyki artystycznej (m.in. Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego I stopnia).

Ukończył wydział wiedzy o teatrze w warszawskiej Akademii Teatralnej (1981) pisząc pracę magisterską na temat mówienia w telewizji (promotor: Krzysztof Teodor Toeplitz). Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym polskiej edycji „Playboya” oraz relaunchingu miesięcznika „Voyage“, miesięcznika "Film", miesięcznika "Magazyn Filmowy Stowarzyszenia Filmowców Polskich", a w 2001 roku wprowadził na polski rynek prasowy tygodnik „Gala“. Pełnił też funkcję kierownika literackiego Teatru Komedia w Warszawie, Teatru Rozrywki w Chorzowie, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Zespołu Filmowego „Oko“.

Był wicedyrektorem TVP 2, a także oficerem rozrywkowym na transatlantyku ts/s „Stefan Batory“.

W roku 2002 wraz ze swoim życiowym partnerem, Marcinem Szczygielskim, założył wydawnictwo specjalizujące się w wydawaniu książek o mediach i pisanych przez ludzi mediów – Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego. Jest autorem książek „Pies na telewizję“, „Karuzela z madonnami“, „Karuzela z herosami“, „Karuzela z idolami“ oraz napisanych wspólnie z Zygmuntem Kałużyńskim: „Perłowej ruletki“, „Poławiaczy pereł“, „Pereł do lamusa“ oraz długo oczekiwanego, przygotowanego tuż przed śmiercią Kałużyńskiego „Alfabetu na 4 ręce“, zawierającego rozmowy o najważniejszych ludziach, pojęciach i uczuciach w życiu obu Autorów. Ich rozmowy o kinie i ulubionych filmach złożyły się na pięciotomowy leksykon filmowy zatytułowany „Perły kina“.

W roku 2014 ukazała się jego książka "KINOPASSANA", w której dowodzi, że oglądanie filmów jest ważnym elementem w procesie poznawania siebie, a także pracy nad sobą, zaś w roku 2016 zbiór wywiadów ze sławnymi kobietami pt. "Kultowe rozmowy" (razem z Katarzyną Marcysiak). 

english

Film critic, columnist, blogger, editor-in-chief, publisher, TV film channel director and host of TV programmes. Channel and Title: TVP 2 – Ze sztuką na ty (On a First Name Basis with Art), Rozmowy bez sekretów (Talks without Secrets), Perły z lamusa (Forgotten Pearls), Patrz i sądź (Watch and Judge), Perły w południe (Pearls at Noon), Canal+ – Siódme niebo (Seventh Heaven), Ósme niebo (Eighth Heaven), Nigdzie indziej (Nowhere else, the Polish version of the French show Nulle Part Ailleurs), Kino Polska – Seans z przymrużeniem kamery (The Camera Winks, a comedy screening), Polsat – Oko na miasto (An Eye for the City), nFilmHD – Perły i wieprze (Pearls and Swines), Bilet do kina (Cinema Ticket), Hot Spot, Idę do kina z… (I’m Going to the Cinema with…), TVP 1 – Weekendowy magazyn filmowy (Weekend Film Magazine), creator of radio programmes broadcast by Poland’s Channel 2, Tok FM (Tok o’clock or Talk o‘clock), RMF FM, Radio Klasyka (Klasycznym Raczkiem or Classic Talks with Raczek).

Together with Zygmunt Kałużyński he created a popular duo that became well known for heated discussions on films. Their fierce arguments were shown on TV and printed in the press as well as in books.

As a theatre and film critic he published in numerous newspapers and magazines such as Rzeczpospolita, Polityka, Przegląd Tygodniowy, Teatr, Film, Kino, Ekran, Cinema, The European, The Montreal Gazette, Pani, Wprost, Kino Domowe DVD, Tele Świat. Tomasz Raczek won a Wiktor as well as many other awards for his achievements in the field of artistic criticism (including a Stanisław Wyspiański Award).

In 1981 he graduated from the Warsaw Aleksander Zelwerowicz Theatre Academy in theatre studies after submitting an MA thesis about Talking TV (supervised by Krzysztof Teodor Toeplitz). Raczek was the creator and first editor-in-chief of the Polish edition of Playboy as well as of the Voyage monthly. In 2001 he launched the Gala weekly. He worked as a literary director at the Komedia Theatre in Warsaw, the Rozrywka Theatre in Chorzów, the Muzyczny Theatre in Gdynia and the Oko Film Studio.

He was also a deputy director of Polish Television Channel 2 as well as a cruise director on the Polish transatlantic liner TS/S Stefan Batory.

In 2002 his partner Marcin Szczygielski and he founded their own publishing house, Instytut Wydawniczy Latarnik im. Zygmunta Kałużyńskiego (Zygmunt Kałużyński Lighthouse Keeper Publishing House), which specializes in books about the media and books by media people. His books include Pies na telewizję (TV-Mad), Karuzela z madonnami (Merry-go-round with Maddonas), Karuzela z herosami (Merry-go-round with Heroes), Karuzela z idolami (Merry-go-round with Idols). Together with Zygmunt Kałużyński he wrote Perłowa ruletka (Pearl Roulette), Poławiacze pereł (The Pearl Fishers), Perły do lamusa (Forgotten Pearls) and the long-awaited Alfabet na cztery ręce (A Four-Handed Alphabet), which was finished short before Kałużyński’s death and contained talks about the people, ideas and feelings the two authors found most important. Their discussions about cinema and favourite films were published as a five-volume film lexicon Perły kina (Cinema Pearls).


Faktografia

1976 – 1981

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Wiedzy o Teatrze
Magister sztuki (MA). Ocena na dyplomie: bardzo dobry

1980

„Historia i teoria środków masowego komunikowania”
Polytechnic of Central London, Wielka Brytania (seminarium prof. Carolyn Marvin).

09.1978 – 06.1979

Teatr Komedia, Warszawa
Sekretarz Literacki

06.1983 – 12.1983

Rzeczpospolita, Warszawa
Redaktor działu kulturalnego

12.1983 – 03.1986

Tygodnik Polityka, Warszawa
Krytyk teatralny

04.1986 – 03.1987

Zespól Filmowy „Oko”, Warszawa
Kierownik Literacki

03.1986 – 12.1988

Przegląd Tygodniowy, Warszawa
Starszy publicysta, krytyk filmowy

01.1987 – 04.1987

Polskie Linie Oceaniczne, Gdynia
Oficer rozrywkowy na ts/s „Stefan Batory“

od 01.1989

Telewizja Polska, Warszawa

01.1989 – 12.1990

Zastępca Dyrektora II Programu TVP ds. programowych.
Wprowadzenie na antenę polskiej telewizji pierwszych zagranicznych talk-shows (Oprah Winfrey, Phil Donahue),
rozpoczęcie współpracy z zagranicznymi producentami i zakup programów (m.in. „Cudowne lata”, „Hotel Zacisze”),
uruchomienie nowych programów („Telewizja śniadaniowa”, „Perły z lamusa”, „Rozmowy bez sekretów”).

01.1990 – 06.1999

Autor Programu „Perły z lamusa” (z Z. Kałużyńskim)

09.1999 – 06.2000

Autor Programu „Patrz i sądź” (z Z. Kałużyńskim)

09.2000 – 06.2001

Autor Programu „Kino bez granic” (z Z. Kałużyńskim)

12.2001 – 08.2003

Autor programu „Perły w południe” (z Z. Kałużyńskim)

od 09.2011

Współautor i prowadzący programu „Weekendowy Magazyn Filmowy“.

od 09.2013

TVP Regionalna
Autor programu „Kultowe rozmowy”

01.1991 – 02.1992

The European, Londyn
Korespondent w Warszawie

01.1991 – 08.2005

Tygodnik „Wprost”, Warszawa
Autor stałego felietonu o telewizji pt. „Ekran osobisty”
oraz (wraz z Zygmuntem Kałużyńskim) rozmów o filmach pt. „Perły do lamusa?”.
Od sierpnia 2002 na stanowisku komentatora w dziale kulturalnym, zajmował się tematyką filmową.

01.1991 – 04.1992

Graf Film International, Gdańsk
Dyrektor programowy

09.1992 – 02.2000

Vipress Poland, Warszawa

09.1992 – 09.1997

Dyrektor edycji polskiej miesięcznika „Playboy” / Redaktor Naczelny/

09.1997 – 08.1999

Dyrektor Programowy miesięcznika „Playboy”

08.1999 – 02.2000

Redaktor Naczelny miesięcznika „Voyage”

09.1995 – 06.1999

Telewizja Canal + , Warszawa

09.1995 – 06.1996

Autor programu „Siódme niebo” (talk show)

09.1996 – 06.1997

Autor Programu „Na gapę”

09.1997 – 06.1998

Autor programu „Ósme niebo” (talk show)

09.1998 – 06.1999

Autor codziennego programu „Nigdzie indziej” (talk show na żywo)

02.2000 – 04.2001

The Mothership Poland, Internet Holdings, Warszawa.
Dyrektor Programowy.
Stworzenie portalu skierowanego do młodych odbiorców
( 14 vortali tematycznych ).

04.2001 – 08.2002

Gruner + Jahr Polska, Warszawa
Dyrektor Programowy
Tworzenie projektów nowych czasopism i wprowadzenie ich na rynek,
modernizowanie istniejących tytułów, nadzór nad zawartością wszystkich czasopism należących do Wydawnictwa
( 9 magazynów, około 250 dziennikarzy ).
Wprowadzenie na rynek nowego tygodnika z gatunku „people magazine” „Gala”.

od 08.2002

Instytut Wydawniczy Latarnik, Warszawa
Właściciel wydawnictwa książkowego, specjalizującego się w wydawaniu książek
poświęconych tematyce mediów i pisanych przez ludzi mediów.

02.2009 – 01.2011

Platforma n, Warszawa
Dyrektor kanałów tv – nFilmHD i nFilmHD 2

od 10.2011

Sieć kin "Helios"
Ambasador projektu "Kino Konesera"

09.2012 -03.2013

Vodeon.pl, Warszawa
Konsultant ds. repertuaru

10.2012 - 06.2013

Film Point Group, Warszawa
Redaktor Naczelny miesięcznika „Film“

od 09.2014

Onet.pl, Warszawa
Krytyk filmowy, Wideobloger

od 09.2014

Pure Sky Club, Warszawa
Autor cyklu "Tomasz Raczek poleca" w  Sky Cinema

Dorobek

Dorobek

Krytyk filmowy i publicysta (ur. 15 czerwca 1957), właściciel Instytutu Wydawniczego Latarnik, redaktor naczelny („Film”, „Playboy”, Voyage”), dyrektor kanałów telewizyjnych (nFilm HD, TVP2), gospodarz programów tv (poczynając od „Ze sztuką na ty“ w 1986 – TVP2,  przez „Perły z lamusa” z Zygmuntem Kałużyńskim – TVP2, „Siódme niebo” – Canal+, „Perły i wieprze” – nFilmHD po...

„Weekendowy magazyn filmowy“ – aktualnie w TVP1) i radiowych (TOK FM – „Szczerotok”, RMF FM, Radio Klasyka – „Klasycznym Raczkiem“, nFilm radio). Stworzył słynny duet z Zygmuntem Kałużyńskim znany z zażartych sporów o filmy. Laureat „Wiktora“ oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie krytyki artystycznej (m.in. Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego).


Sklep


Tomasz Raczek w serwisach społecznościowych

Zamknij